GENEL BİLGİLER

Fizyoloji Anabilim Dalı, canlılardaki hücre, doku, organ ve sistemlerin fonksiyonlarını ve bu fonksiyonların nasıl yerine getirildiğini inceleyen, teorik ve uygulamalı derslerde bu konularda öğrencilere bilgi vermeyi amaçlayan bir bölümdür. Anabilim Dalımızda lisans üstü, lisans ve ön lisans düzeyinde fizyoloji eğitimi verilmektedir. Başlıca kardiyovasküler sistemin moleküler mekanizması, antioksidanlar ve oksidatif stress, beslenme fizyolojisi, hormonlar ve hücre kültürü konularında çalışmalar yürütülmektedir.

 

MİSYON

Evrensel insani değerler ışığında bilgi ve teknolojiyi kullanarak yaşam boyu öğrenmeyi kendine prensip edinmiş üstün nitelikli öğrenciler yetiştirmek ve uluslararası düzeyde bilimsel araştırmalar yapmaktır.

 

VİZYON

Ulusal ve uluslarası düzeyde araştırma ve çalışmalar yapan bir birim olmaktır.