Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı, Veteriner Fakültesi Öğrencilerine hayvan türlerine göre besin maddelerinin metabolizması ve hayvan beslemede kullanılan yemleri tanıtma ile özel hayvan besleme kısmında ise hayvan türlerine göre beslemeyi öğretebilmek amaçlı 1995 yılında Zootekni ve Hayvan Besleme Bölümüne bağlı olarak kurulmuştur.

Vizyon: Anabilim Dalı’mızın vizyonu dünyadaki gelişmeleri yakından izleyerek ülke hayvancılığının gelişimine (beslenme, sağlık, üreme, ekonomi gibi) katkıda bulunmak ayrıca veteriner hekime ihtiyaç duyulan alanlarda faaliyet gösterebilecek başta çiftlik hayvanları olmak üzere ekonomik önemi olan bütün hayvanların ekonomik yetiştiriciliği ve beslenmesi konularında tam donanımlı ve özgüveni yüksek veteriner hekimler yetiştirmektir.

Misyon: Anabilim Dalı’mızın misyonu, Hayvan Besleme alanında dünya standartlarında modern ve kaliteli eğitim vermek, ulusal ve sektörel sorunlara çözüm üretebilmek ve yenilikleri takip edebilmektedir.

Lisansüstü Öğrenci Sayısı Anabilim Dalımızda 14 YL ve 3 adet doktora öğrencisi bulunmaktadır.

Fiziksel olanaklar ve altyapı donanımı Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Laboratuvarında Lisans ve Lisansüstü eğitim için gerekli alet ve malzemeler bulunmaktadır.

Bunlardan bazıları; - Weende analizleri(HP, HY, HS, HK) ile OM, KM ve Van Sodest analizleri için uygun cihazlar kullanılmaktadır. - UviLine 8100 Spektrofotometre ile yem ve kan numunelerinde birçok analizler yapılmaktadır. - In vitro gaz üretim için alt yapı laboratuvarı mevcuttur. - Laboratuvar tipi silaj yapımı için uygun cihazlar olup ilgili çalışmalar yapılmaktadır