TARİHÇE

 

Anabilim dalımız 1995 yılında kurulmuştur. Zootekni, modern hayvan yetiştiriciliği için gerekli bilgileri veren bir alandır. Zootekni, çiftlik hayvanlarından daha fazla sayıda ve yüksek verimde yavru elde etmek ve böylece verimli ve karlı hayvancılık yapmak için hayvanların refah ve davranışlarını dikkate alarak hayvanların yetiştirilmesi, bakımı, rehabilitasyonu ve sağlık koruma prosedürleri hakkında gerekli bilgileri sağlayan bilimsel bir alandır.

2018 yılı itibariyle 2 Öğretim Üyesi (1 Profesör, 1 Doçent) bulunmakta, yardımcı öğretim elemanı bulunmamaktadır. Anabilim dalında 1 laboratuvar ve bulunmaktadır. Devam eden, 3 BAP araştırma projesi ve 3 TAGEM "Halk elinde Koyun Islahı" projesi bulunmaktadır.

Hayvan Refahı, Hayvan Davranışları, Zootekni I, Zootekni II, Arı Yetiştiriciliği  ve Hayvan Islahı dersleri zorunlu ders olarak, Köpek ve kedi yetiştiriciliği, Süt hayvanları yetiştirme ve sürü idaresi, Hayvan Barınakları, Açık Besi Sistemleri ve  yetiştiriciliği lisans programı kapsamında seçmeli dersler olarak verilmektedir. Lisansüstü eğitim kapsamında 2007 yılından bu yana, Sağlık Bilimleri Enstitüsüne bağlı olarak doktora ve Yüksek lisans programlarında zorunlu ve seçmeli dersler verilmektedir. Şu an lisansüstü öğrenci sayısı ikisi doktorant olmak üzere 6'dır.

Bölümde verilen derslerde teorik derslerin yanı sıra pratik dersler de bulunmaktadır. Buna ek olarak, bölümde çeşitli çalışmaların yapıldığı bir laboratuvar bulunmaktadır. ERUTAM' daki birimler araştırma ve eğitim amaçlı kullanılmaktadır. Bu birimlerin yanı sıra, Gıda, Tarım ve Hayvancılık ve özel sektör hayvancılık işletmelerine bağlı araştırma enstitüleri ve tarım işletmeleri ana araştırma ve uygulama alanlarındandır.