VETERİNERLİK BİYOMETRİ ANABİLİM DALI

Veterinerlik Biyometri Anabilim Dalı, Veteriner  Fakültesi öğrencilerine istatistiksel bilgi ve becerilerin kazandırılması amacıyla, 1995 yılında Zootekni ve Hayvan Besleme Bölümü’ne bağlı olarak kurulmuştur. Anabilim Dalımızda, başta Veteriner  Fakültesi öğrencileri olmak üzere, üniversitemizin Sağlık Bilimleri Enstitüsü ve diğer fakülte ve yüksekokul öğrencilerine Biyoistatistik dersleri verilmektedir. Bunun yanında, Yüksek lisans ve Doktora  Programı kapsamında Biyoistatistik eğitimi verilmektedir. Anabilim Dalımızda eğitim faaliyetleri dışında, gerek Erciyes  Üniversitesi Veteriner  Fakültesi bünyesindeki gerekse fakülte dışı ya da üniversite dışı araştırmacılara biyoistatistiksel danışmanlık hizmeti verilmektedir.

Anabilim Dalımıza ait bir adet uygulama laboratuvarı bulunmaktadır. Anabilim Dalımızda görev yapan bir adet öğretim üyesi bulunmaktadır.

Vizyonumuz:

  • Fakültemizdeki araştırmalara alanımızla ilgili olarak katılarak fakültemizin ulusal düzeyde lider, uluslararası düzeyde önde gelen fakülteler arasında yer almasına katkıda bulunmak,
  • Anabilim dalımızın ulusal düzeyde biyoistatistik ve araştırma konularında lider başvuru kurumu olma özelliğini sürdürmek

Misyonumuz:

  • Geleceğin veteriner hekimleri olacak öğrencilerimize Biyoistatistiksel yöntem ve yaklaşımların ezbere dayanmadan kavramsal boyutta öğretilmesine, temel konularda kendi becerileri ile istatistiksel planlama ve çözümlemeleri yapabilmelerine, değişik kaynaklardaki araştırma plan ve biyoistatistiksel çözümlemeleri kavrayarak yorumlayabilmelerine katkıda bulunmak,
  • Kendi başına bilgi üretebilen, evrensel niteliklere sahip ve geleceğin araştırıcıları olan veteriner hekimler yetiştirilmesine katkıda bulunmak,
  • Mezuniyet sonrası öğrencilerimizin uluslararası nitelikte yetişmesini sağlamak,
  • Bilimsel doğruluk ve etik değerlerden sapmadan veteriner hekimlik alanındaki araştırmaların planlanması, yürütülmesi ve sonuçlandırılmasına katkıda bulunmak,
  • Farklı disiplinlerden araştırıcılarla ortak çalışmalar yapmak.