Biyokimya Anabilim Dalı 1996 yılında kurulmuştur. Akademik Personel 1 Prof. Dr. ve 1 Dr. Öğretim Üyesi’nden oluşmaktadır. Teorik ve pratik olarak lisans, yüksek lisans ve doktora programı dersleri verilmektedir. Şu ana kadar 8 yüksek lisans öğrencisi ve 3 doktora öğrencisi mezun olmuştur.

Vizyon ve Misyon

Biyokimya Anabilim Dalı’nın vizyonu klinik biyokimya kullanımını veteriner sahada yaygınlaştırmak, yurtdışındaki birimler ile işbirliği yaparak evrensel bilime katkıda bulunacak model deneysel çalışmalar yapmak ve bilgi ve becerilerimizi uluslararası düzeyde paylaşmaktır.

Veteriner Biyokimya Anabilim Dalı’nın misyonu, bilim ve teknolojideki son gelişmeleri takip ederek, veteriner hekim adaylarına temel ve klinik biyokimya bilgilerini sunmaktır. Bu adayların veteriner klinik bilimleri ile entegrasyonunu sağlayacak formasyonu kazanmalarına katkıda bulunmak, rutin klinik biyokimya laboratuvar hizmeti vermek ve bölgedeki hayvancılık sorunlarının çözümüne yönelik araştırmalar yapmaktır.

 

Lisansüstü Eğitim Öğrenci Sayısı

Yüksek Lisans: Sekiz mezun öğrenci

Doktora: Üç mezun öğrenci

 

Fiziksel Olanaklar ve Alt Yapı Donanımı

Hücre kültürü ve araştırma laboratuvarları bulunmaktadır.