Anabilim dalımız 1 Profesör, 1 Doçent, 1 Dr. Öğr. Üyesi ve 2 Araştırma Görevlisi’nden oluşmaktadır. 

Vizyon


Güncel moleküler genetik yöntemler yardımıyla, mevcut çiftlik hayvanı ırklarımızın ıslahına yönelik çalışmalar yaparak elde edilen bilginin ülkemiz hayvancılığında karşılaşılan sorunların çözümünde kullanılabilme olanaklarının araştırılması hedeflenmektedir.
Ayrıca edinilen mevcut bilgi ve araştırmalardan elde edilecek güncel bilgiler yardımıyla, genetik alanında sahip oldukları evrensel bilgileri kullanarak karşılaşacakları sorunları çözme yeteneği kazanmış Veteriner Hekimler yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

 

Misyon
- Yerli çiftlik hayvanı türlerine ait DNA ve doku bankalarının oluşturulması,
- Çiftlik hayvanlarında kalıtsal hastalıkların belirlenmesi,
- Çiftlik hayvanlarında moleküler ıslah çalışmalarının yapılması,
- Genetik kaynaklarımızın korunması konusunda kamuoyunun bilgilendirilmesi,
- Hayvan genetiği ve biyoteknolojisi alanında eleman yetiştirilmesi,
- Yurt içi ve yurt dışında benzer konularda çalışan bilim insanlarıyla proje ortaklığına
gidilmesi ve global çapta güncel verilerin üretilmesi.

 

Anabilim dalımızda 8 yüksek lisans, 2 doktora olmak üzere 10 öğrenci lisansüstü eğitimine devam etmektedir.