Anabilim Dalı Ders İçerikleri

2018 yılı için müfredat eğitim planı (Kredi, AKTS, K, P)

Dersin Kodu ve Adı    

Zorunlu/Seçmeli

Teorik

Pratik

AKTS

3.2.02  Gıda Hijyeni ve Kontrolü

Zorunlu

2

2

4

4.1.13 Gıda Mevzuatı

Seçmeli

1

0

1

4.2.01 Et Hijyeni, Muayenesi ve Teknolojisi

Zorunlu

2

3

2

4.2.08 Süt Hijyeni ve Teknolojisi                       

Zorunlu

2

3

3

4.2.13.Fermente Et ve Süt Üretimi                    

Seçmeli

1

0

1

4.2.21 Bakteriyel Zoonozlar

Seçmeli

1

0

1

5.1. Veteriner Hekimliği Mesleki Özel Eğitim Öğretim

Zorunlu

12

8

30

5.2. Veteriner Hekimliği Olgunlaşma Eğitimi

Zorunlu

12

8

30

 

Bölüm Tarihçesi

Bölümümüz, Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi 1995-1996 eğitim-öğretim yılında Hastalıklar ve Klinik Bilimler Bölümüne bağlı Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı olarak faaliyet göstermeye başlamıştır. 2009 yılında 2547 sayılı kanunun 13. Maddesine istinaden Veteriner Fakültelerinde bölüm sayısının beşe çıkarılmasına ve bu bölümlerden bir tanesinin de Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Bölümü adı ile kurulmasına karar verilmiştir.

Amacı

Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Bölümü; öncelikle veteriner fakültesi lisans düzeyindeki öğrencilere hayvansal gıdaların kalitesi ve güvenliği, gıda teknolojisi ve muhafazası, eti için yetiştirilen hayvanların muayeneleri, gıda kalite yönetim sistemleri, mevzuat bilgisi ve veteriner halk sağlığı konularında yüksek standartlarda teorik ve pratik bilgi vermeyi amaçlamaktadır.  

Öğrencilere bilimsel gelişmeler kapsamında temel ve problem çözmeye dayalı teorik ve uygulamalı bilgi vermenin yanı sıra, onlara mesleklerini yaparken ihtiyaç duyacakları pratik yeteneklerin kazandırılması ile alanında kendine güvenli ve yeterli veteriner hekimlerin yetişmesine katkı sağlamaktır.

Lisansüstü düzeylerde öğrencilerine bilimsel kanıt ve araştırmaya dayalı bilgilerle donatarak onların alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası sorunlara çözüm üretebilecek, konusunda orijinal, yenilikçi bilimsel çalışmalar gerçekleştirmelerine rehberlik etmektir.

Yaşam boyu eğitim kapsamında bölümümüz kendi faaliyet alanlarında çeşitli etkinlikler düzenlemektedir.

Vizyon

Bölümümüzün vizyonu; hayvan sağlığı ile tüketici sağlığı arasındaki ilişkinin bilincinde, gıda kalite kontrollerinin aktif bir şekilde gerçekleştirecek ve gıda güvenliği yönetim sistemleri ve üretim teknolojilerine hakim veteriner hekimlerin yetiştirilmesi ile sağlıklı bir toplumun oluşturulmasına ve devamlılığına katkı sağlamaktır.

The vision of our department; is to contribute to the establishment and sustainability of a healthy society through the training of professionals who are; aware of the relationship between animal and consumer health, able to actively carry out food quality controls and well equipped in food safety management systems and production technologies.

Misyon

Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim dalının temel hedefleri;  i) gıda mikrobiyolojisi, gıda kimyası, et bilimi, et hijyeni ve muayenesi, süt bilimi, süt hijyeni ve teknolojisi ve veteriner halk sağlığı konularında, temel ve güncel bilgileri teorik ve uygulamalı olarak lisans öğrencilerine aktarmak, ii) çeşitli projeler, araştırma faaliyetleri ve çalışmalar yürüterek elde edilen sonuçları ulusal ve uluslararası platformlarda sunmak, sonuçların ilgili makamlara ulaşmasını sağlamak iii) lisansüstü eğitim ile uzmanlar yetiştirmek ve  iv) hayvansal gıdaların güvenli üretimine ilişkin teknolojilere katkıda bulunarak halk sağlının korunması suretiyle bilimsel gelişime katkı sağlamaktır. Anabilim dalı’nda gıda kaynaklı patojenler, gıdaların temel kontaminasyon kaynakları, gıda kaynaklı patojenlerde antimikrobiyel direnç, gıda kimyası, gıda kalıntı ve kontaminantları, alternatif doğal gıda katkı maddeleri, moleküler genetik ve halk sağlığı gibi temel konulara ilişkin özgün çalışmalar yürütülmektedir.

Lisansüstü Eğitim

Besin Hijyeni ve Teknolojisi Bölümü Yüksek Lisans Programı 2001, Besin Hijyeni ve Teknolojisi Bölümü Doktora Programı ise 2005 yıllarında açılmıştır.

Yüksek Öğretim Kurulu’nun Doktora Programlarında asgari şartlar konusundaki kararları doğrultusunda Anabilim Dalımız ile Kırıkkale Üniversitesi Veteriner Fakültesi Besin Hijyeni ve Teknoloji Anabilim Dalları arasındaki işbirliği ile 2013 yılında ortak Yüksek Lisans ve Doktora Programları YÖK tarafından onaylanarak, hayata geçirilmiştir.

Mevcut lisansüstü öğrenci sayısı:

Yüksek Lisans: 26

Doktora: 7

Doktora eğitimi ders bilgi paketlerine erişmek için tıklayınız.

Yüksek lisans eğitim ders bilgi paketlerine erişmek için tıklayınız.