MİSYON

Dölerme, Suni Tohumlama ve Androloji Anabilim Dalı erkek ve dişi hayvanlarda üreme fizyolojisi, endokrinoloji, kriyobiyoloji, reprodüksiyon ve yardımcı üreme teknolojisi ile fertilite, infertilite ve sterilite gibi konuları kapsayan bir disiplindir.

Disiplin, çiftlik hayvanları ve evcil hayvanlardaki üreme problemlerinin teşhisi, tedavisi ve üreme performanslarının geliştirilmesine yönelik yöntemleri öğretmekte ve araştırmaktadır.

Reprodüksiyon alanındaki bilimsel bilgi ve uygulamalar veteriner hekimlik öğrencilerine aktarılmaktadır.

VİZYON

Üreme alanındaki bilimsel araştırmaları takip edebilme

Hayvan ıslahında üreme biyoteknolojilerini tanıtmak ve bu teknolojilerin uygulanmasını sağlamak

Hayvancılığa katkıda bulunmak

Veteriner fakültesi öğrencilerine üreme biyoteknolojisi hakkında güncellenmiş bilgileri öğretmek