ANATOMİ ANABİLİM DALI

Misyon

Evrensel değerlerle eğitim vererek; tam bağımsız, güçlü ve büyük Türkiye'yi inşa etmeyi amaçlayan, bilime inanan, teknoloji üreten, nitelikli, dürüst, ahlaklı, gelişime açık, sorgulayıcı veteriner hekimler yetiştirmek. Bu bireyleri yaşam boyu karşılaşacakları, mesleki ve meslek dışı durumlara hazırlayacak, şekil ve fonksiyon arasındaki ilişkiyi anlayacak anatomik bilgi düzeyine ulaştırmak. Bilimsel araştırmalarla, ülkemizin ihtiyaç duyduğu alanlarda gereken bilgiyi ve teknolojiyi üretmek. 


Vizyon

Öğrencilerimizin eğitim almaktan, öğretim üyelerimizin mensubu olmaktan, gurur duyacakları ve mutlu olacakları bir eğitim, araştırma ve yaşam odağı meydana getirmek.


Anabilim Dalı Hakkında

Anabilim dalımızda 2 profesör, 1 doçent ve 1 doktor araştırma görevlisi bulunmaktadır.  2002 yılında yüksek lisans ve 2004 yılında doktora programı açılmış olup halen aktif olarak devam etmektedir. Kürsümüzde 2 adet doktora ve 13 adet yüksek lisans olmak üzere toplam 15 adet lisansüstü öğrenci mevcuttur. Anabilim dalımızda yürümekte olan 4 adet proje bulunmaktadır. Anabilim dalımızda öğrenci uygulama laboratuvarı, kadavra diseksiyon, tespit ve saklama laboratuvarı, klasik yöntem ile kadavra tespiti ve depolanması için 1 adet soğuk hava deposu, 1 adet büyük kadavra muhafaza havuzu, 2 adet perfüzyon pompası, 1 davlumbaz ve 2 çeker ocak ile iskelet yapımı için kullanılan kaynatma kazanı ve montaj malzemeleri bulunmaktadır.