ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

VETERİNER FAKÜLTESİ

CERRAHİ KLİNİĞİ OPERASYON VE TEDAVİ HİZMETLERİ

 

                                                          

                                                                                             

Muayene                     

                                              

Küçük Cerrahi Girişimler

Enjeksiyonlar (İV, İM, SC)                                                   

Özel Enjeksiyonlar (Serum, abdominosentez, sistostentez vs)          

Küçük Cerrahi Girişimler (Abse, Hematom, Drenaj ve Anal Kese Boşaltılması)

BOS Alımı                                                                                        

Bandaj Uygulaması                                                                         

Sentetik Bandaj Uygulaması                                                                                              

Sedasyon                                                                              

Yara Tedavileri

Kuyruk Amputasyonu

Kulak Hastalıkları

Dış Kulak Kanalından Yabancı Cisim Çıkarma:                                           

Kulak Kanalı Temizleme ve İlaç Uygulama:                                    

Kulak Kepçesi Kesimi(Tedavi Amaçlı Kedi-Köpek):                                   

Kulak Kanalı Drenajı (Köpek Tek Taraflı):                                      

Kulak Kanalı Drenajı (Köpek Çift Taraflı):                                      

Kulak Kanalı Drenajı (Kedi Tek Taraflı):                                                     

Kulak Kanalı Drenajı (Kedi Çift Taraflı):                                                     

Othematom (Kedi Tek Taraflı):                                                        

Othematom (Köpek Tek Taraflı):                                                     

Dış Kulak Kanalı Total Rezeksiyonu (Köpek tek Taraflı):                           

Dış Kulak Kanalı Total Rezeksiyonu (Kedi tek Taraflı):                              

Bulla Osteotomisi-Köpek:                                                                

Bulla Osteotomisi-Kedi:                                                                   

Dış Kulak Kanalı Tümör Ekstirpasyonu-Köpek:                                          

Dış Kulak Kanalı Tümör Ekstirpasyonu-Kedi:                                             

Diş ve Çene Cerrahisi

Diş Taşları Temizleme                                                          

Diş Çekimi(Tek Diş)                                                                                                            

Kanal Tedavisi:                                                                                             

Gingivektomi:                                                                                              

Epulis Tedavisi:                                                                                            

Diş Törpüleme-At:                                                                            

Ortodontoik Tedavi:                                                                         

Simpizis Mandibula Kırığı                                                    

Korpus-Ramus Mandibula Kırığı-Kedi

1.derece (pin uygulama):                                                                  

2.derece (eksternal fikzasyon-plak):                                                 

Korpus-Ramus Mandibula Kırığı-Köpek

1.derece (pin uygulama):                                                                  

2.derece (eksternal fikzasyon-plak):                                                 

Tempora mandibular lukzasyon-kedi kapalı red:                              

Tempora mandibular lukzasyon-köpek kapalı red:                           

Kondilektomi-Tek taraflı:                                                                 

Os palatinum kırığı-kedi,damak yarığı:                                                         

Os palatinum kırığı-köpek,damak yarığı:                                          

Ortopedik Operasyonlar

Kırık Tedavisi-Konservatif                                                 

İntramedüller Pin ile Osteosentez                                                                                      

Plaka ile osteosentez

                                                                                                         

Eksternal fikzasyon kırık tedavisi                                                                          

Patella Çıkığı                                                                                   

Çapraz Bağ Kopuğu                                                                                   

Ulna Osteotomisi                                                                                         

Artrotomi:                                                                                                   

Artrit Tedavisi                                                                                                        

M.Pektineus Miyektomisi                                                                                       

Çıkık Kapalı Red                                                                                        

Çıkık Operatif Tedavi                                                                                            

Eksizyon Artroplastisi                                                                                            

Kalça Operasyonları                                               

Artrodez                                                                                                      

Sakro iliak ayrılma                                                                                     

Columna Vertebralis Kırık ve Çıkıkları                                                                                        

İntervertebral Disk Operasyonları                                                                                    

Ekstremite Amputasyonu                                                                                                   

Osteosentez Materyalinin Çıkartılması                                                                             

Tırnak Operasyonları                                                         

Tırnak duvar hastalıklarının sağaltımı                                                                                          

Tırnak taban hastalıkları operasyon ve sağaltımı                                                             

Tırnak Kesimi                                                                                             

Fıtık Operasyonları

Göbek Fıtığı                                                                                                

Diyafram Fıtkı                                                                                            

Perineal Fıtık                                                                                   

İnguinal Fıtık                                                                                               

Karın Fıtığı                                                                                                                         

Ekstra umbilikal abse sağaltımı:                                                                            

Karın içi Organları Operasyonları

Diagnostik Laparatomi                                                                                                      

Gastrotomi, Enterotomi, Sistotomi                                                                                                

Enterektomi                                                                                                

Megakolon-Kedi:                                                                              

Karaciğer ve Safra Kesesi Operasyonları:                                         

Prostatektomi-Köpek:                                                                                   

Peripostatik Kist, Apse-Köpek:                                                                    

Penis Amputasyonu                                                                                                

Perineal Üretrostomi                                                                                              

Üretrotomi                                                                                      

Rektum Divertikulum-Köpek:                                                                    

Prolapsus Rekti (Konservatif Tedavi)                                                                                           

Rektum Amputasyonu                                                                                                        

Rektopeksi, Kolopeksi, Gastropeksi vb                                                                                         

Atresia ani                                                                                         

Gastrik Dilatasyon Volvulus:                                                                     

Anal Kese Ekstirpasyonu                                                                                       

Kastrasyon                                                                                      

Abdominal Kriptorşidi                                                                                                       

Rumenotomi:                                                                                   

Abomasum Deplasmanı                                                                                          

Boynuz Kesimi                                                                     

Rekonstruktif Yara Tedavisi (Flap, Gref, Kaydırma)                                                                  

Bursa Ekstirpasyonu                                                                                  

Salya Kistleri                                                                                               

Salya Taşı-At:                                                                                             

Tonsillektomi-Köpek:                                                                                 

Damak Yırtığı                                                                                                                                

Tümör Tedavileri                             

Biyopsi alımı:                                                                                   

Yüzlek küçük tümör rezeksiyonu:                                                    

Yüzlek büyük tümör rezeksiyonu:                                                   

Torakal ve intraabdominal tümör rezeksiyonu:                                            

Mandibulektomi, maxillektomi:                                                        

Hemipelvektomi:                                                                              

Aktinomikoz ve Aktinobasilloz tedavisi:                                                      

Göz Tedavi ve Operasyonları

Endirekt oftalmoskopi:                                                                                 

Fluoroscesin testi:                                                                             

Schirmer Testi:                                                                                 

Göz içi basınç ölçme (Schiotz):                                                                    

Göz içi basınç ölçme (Tonopen):                                                      

Nazolakrimal kanalın sondalanması:                                                

Subkonjunkival enjeksiyon:                                                             

Fundus ve benzeri ilave muayeneler:                                                           

Entropium ve ektropium                                                                                        

Göz kapağında rekonstriktif operasyonlar:                                       

Göz kapağında kist tümör operasyonları:                                         

Harder bezi ektripasyonu                                                                                      

Harder bezi  hiperplazisi                                                                                        

Bulbus okuli ekstirpasyonu                                                                                     

Konjunktivitis follikularis (ezme-küretaj):                                        

Konjunktivitis follikularis (koterizasyon):                                        

Kist dermoid-Köpek-Buzağı                                                                                   

Tarsorafi, Blefarorafi:                                                                                  

Konjunktivoplasti:                                                                            

Lamellar keratektomi:                                                                                  

Kornea yırtığı:                                                                                  

Glokom operasyonu:                                                                        

Ekstrakapsüller katarakt operasyonu:                                                           

Parotis kanalı transplantasyonu:                                                       

Göz Ultrasonografisi:                                                                       

Kiraz göz sendromu operasyonu:                                                                                      

Kornea ulkus tedavisinde konjontival flap uygulaması:                               

Toraks Operasyonları

Megaözefagus, kardiyomyotomi:                                                     

Diagnostik torakotomi:                                                                                 

Toraks drenajı:                                                                                 

Lobektomi:                                                                                       

Kosta kırık operasyonları:                                                                

Kalıcı aortik art, arterial kanal operasyonları:                                               

Chylothorax                                                                                     

Toraks perforasyonu                                                                                  

Kanatlı Operasyonu

Kırık, çıkık operasyonu:                                                                               

Kırık, çıkık konservatif:                                                                               

Tümör müdahale:                                                                             

Taban yastığı nekrozu:                                                                                 

Anestezi Ücretleri

Analjezi                                                                                           

Katı anestezik lerle anestezi:                                                                                             

İnhalasyon anestezi

Miyelografi                                                                                      

Sistografi:                                                                                         

Fistülografi:                                                                                      

Pneomoperiteneografi:                                                                                  

Sindirim sistemi grafisi

Piyelografi                                                                                       

Dakriyorinosistografi                                                                                 

Artrografi                                                                                       

Ultrasonografi                                                                                 

Ekokardiyografi