SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

Çetin E., "Hepatoprotective Effect Of Ghrelin On Carbon Tetrachloride-Induced Acute Liver Injury In Rats", REGULATORY PEPTIDES, vol.171, pp.1-5, 2011

Çetin E., "Ghrelin Alleviates Tilinicosin-Induced Myocardial Oxidative Stress In Rats", JOURNAL OF ANIMAL AND VETERINARY ADVANCES, vol.10, pp.2038-2042, 2011

Çetin E., "Carnitine Supplementation Modulates High Dietary Copper-Induced Oxidative Toxicity And Reduced Performance In Laying Hens", BIOLOGICAL TRACE ELEMENT RESEARCH, vol.144, pp.725-735, 2011

Çetin E., "Effect Of Dietary Humate And Organic Acid Supplementation On Social Stress Induced By High Stocking Density In Laying Hens", JOURNAL OF ANIMAL AND VETERINARY ADVANCES, vol.10, pp.2402-2407, 2011

Çetin E., "Propetamphos-Induced Changes In Haematological And Biochemical Parameters Of Female Rats: Protective Role Of Propolis", FOOD AND CHEMICAL TOXICOLOGY, vol.48, pp.1806-1810, 2010

Çetin E., "Effects Of Diets Containing Different Concentrations Of Propolis On Hematological And Immunological Variables In Laying Hens", POULTRY SCIENCE, vol.89, pp.1703-1708, 2010

Çetin E., "Effects Of Sex, Pregnancy And Season On Some Haematological And Biochemical Blood Values In Angora Rabbits", SCANDINAVIAN JOURNAL OF LABORATORY ANIMAL SCIENCE, vol.36, pp.155-162, 2009

Çetin E., "Chlorpyrifos Induces Cardiac Dysfunction In Rabbits", RESEARCH IN VETERINARY SCIENCE, vol.82, pp.405-408, 2007

Çetin E., "Evaluation Of Some Coagulation Parameters In Hepatic Coccidiosis Experimentally Induced With Eimeria Stiedai In Rabbits", Journal of Veterinary Medicine Series B, vol.53, pp.201-202, 2006

Çetin E., "Echocardiographic Evaluation Of Xylazine-Ketamine Anaesthesia In Rabbits", INDIAN VETERINARY JOURNAL, vol.82, pp.1270-1273, 2005

Çetin E., "The Effects Of Probiotic And Mannanoligosaccharide On Some Haematological And Immunological Parameters In Turkeys", Journal of Veterinary Medicine Series A, vol.52, pp.263-267, 2005

Çetin E., "Echocardiographic Variables In Healthy Guineapigs Anaesthetized With Ketamine-Xylazine", LABORATORY ANIMALS, vol.39, pp.100-106, 2005

DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

Cetin E., Sıçanlarda Karbon Tetraklorürün (CCl4) Neden Olduğu Koagülasyon Bozukluklarında Etil Pirüvatın Etkisi. Atatürk Üniversitesi Vet. Bil. Derg. 2017; 12(2): 137-142

Çetin E., "Toklularda Karayolu Ile Taşımanın Oksidan-Antioksidan Sistem Üzerine Etkisi", Atatürk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi, cilt.6, ss.103-109, 2011

Çetin E., "Toklularda Karayolu Ile Taşımanın Bazı Hematolojik Ve Biyokimyasal Parametreler Üzerine Etkisi", Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, cilt.8, ss.97-103, 2011

Çetin E., "Sıçanlarda Karbon Tetraklorür Ile Oluşturulan Oksidatif Beyin Ve Böbrek Hasarına Karşı Grelinin Koruyucu Etkisi", Atatürk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi, cilt.6, ss.195-200, 2011

Çetin E., "Sıçanlarda Grelin Uygulamasının Bazı Hematolojik Parametreler Üzerine Etkisi", Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.19, ss.202-208, 2010

Çetin E., "Effects Of Ultraviolet Radiation On Some Immunological Parameters In Rats", American-Eurasian Journal of Agricultural & Environmental Science, vol.1, pp.31-36, 2006

Çetin E., "Yumurta Tavuklarında Rasyona Ilave Edilen Humat Ve Organik Asitlerin Bazı Hematolojik Parametreler Üzerine Etkisi", Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, cilt.53, ss.165-168, 2006

Çetin E., "Isı Stresine (35°C) Maruz Bırakılan Bıldırcınlarda Rasyona Ilave Edilen Magnezyumun Bazı Hematolojik Parametreler Üzerine Etkisi", Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, cilt.3, ss.15-20, 2006

Çetin E., "Melatonin Ve Bağışıklık Sistemi", Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, cilt.2, ss.119-123, 2005