Türk Fizyolojik Bilimler Derneği

http://www.tfbd.org.tr

Avrupa Fizyoloji Dernekleri Federasyonu

http://www.feps.org

Amerikan Fizyoloji Derneği

http://www.the-aps.org

Uluslararası Fizyolojik Bilimler Birliğ

http://www.iups.org/