H.1. Plantago lanceolata otunun besin madde kompozisyonu ile in vitro ruminal sindirimi, organik asit konsantrasyonu ve rumen mikroorganizmaları üzerine bitki fenolojik döneminin etkisi, Erciyes Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, Normal Araştırma Projesi, Yürütücü, (19/12/2016- Devam Ediyor)

H.2. Erişkin köpeklerin ekstrüde kuru tip mamalarının ham besin madde ve in vitro sindirim düzeylerinin belirlenmesi, Erciyes Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, Yüksek Lisans Tez Projesi, Yürütücü, (02/06/2016 - Devam Ediyor)

H.3. Domates teveği silajının besin madde kompozisyonu ve in vitro sindirim düzeyinin saptanması, Erciyes Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, Yüksek Lisans Tez Projesi, Yürütücü, (20/11/2015 – Devam ediyor).

H.4. Köpek yemlerindeki bazı karbonhidrat kaynaklarının in vitro gaz üretim tekniği ile fermentasyon parametrelerinin araştırılması, TÜBİTAK Projesi (3001 Projesi), Yürütücü,  (15/09/2014- 27/03/2017)

H.5. Köpek yemlerindeki bazı karbonhidrat kaynaklarının in vitro gaz üretim tekniği ile fermentasyon parametrelerinin araştırılması, Erciyes Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, Kurum Dışı Destekli Araştırma Projesi, Yürütücü, (31/07/2015 -27/03/2017).

H.6. Yerelması (Helianthus Tuberosus) kuru otunun at ve ruminantlarda in vitro metan üretimine ve bazı fermentasyon parametrelerine etkisi, Erciyes Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, Yüksek Lisans Tez Projesi, Yürütücü, (13/03/2015 - 08/11/2016).

H.7. Aspir bitkisinin at ve ruminantlarda in vitro sindirim parametrelerine ve metan üretimine etkisi, Erciyes Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, Yüksek Lisans Tez Projesi, Yürütücü,  (13/03/2015 - 08/11/2016).

H.8. Nar ve elma posasının ve posa silajlarının in vitro rumen fermentasyonu, toplam gaz ve metan üretimlerinin belirlenmesi, Erciyes Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, Çok Disiplinli Araştırma Projesi, Yürütücü, (29/05/2014 - 20/04/2016).

H.9. Zahter (Thymbra spicata L.) uçucu yağının ruminantlarda performans ve rumen metabolitlerine etkisinin in vitro ve in vivo yöntemlerle belirlenmesi ve ekolojik yönden değerlendirilmesi, Erciyes Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, Çok Disiplinli Araştırma Projesi, Araştırmacı, (14/03/2012 - 14/10/2015).

H.10. Yumurta tavuğu karma yemlerine ilave edilen bazı esansiyel yağların performans ve yumurta kalitesine etkisi, Erciyes Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, Normal Araştırma Projesi, Araştırmacı, (29/01/2013 - 29/10/2014).

H.11. Bakır proteinatla oksidatif stres olusturulan japon bıldırcınların (Coturnix coturnix japonica) yemlerine kateşin ilavesinin performans, yumurta kalitesi, lipid peroksidasyonu ve DNA harabiyetine etkisi, Erciyes Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, Normal Araştırma Projesi, Araştırmacı, (18/01/2012 - 18/07/2014).

H.12. Farklı tüy dökümü yöntemlerinin ve tüy dökümü sonrası karma yeme üzüm posası katılmasının performans, yumurta kalitesi ve yumurta lipid peroksidasyonuna etkisi, Erciyes Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, Doktora Tez Projesi, Araştırmacı, (04/02/2009 - 04/02/2013).

H.13. Zorlamalı tüy dökümü programı uygulanan yumurta tavuklarının yemlerine karnitin ve humat ilavesinin teknik ve ekonomik performansa etkisi. Erciyes Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, Normal Araştırma Projesi, Araştırmacı, (26/03/2007- 26/09/2009).