HAYVAN BESLEME VE BESLENME HASTALIKLARI ANABİLİM DALI LABORATUVARI

                                                        ALTYAPISI

Gaz Kromatografi

UV-VIS Spektrofotometre

Azot-Protein Tayini Yaş Yakma Unitesi

Azot-Protein Tayini Distilasyon-Titrasyon Unitesi

İn vitro gaz üretimi ve in vitro sindirim inkübatörü

İn vitro metan ölçüm cihazı

Diyetlik lif analiz cihazı

Van-Soest lif tayin ünitesi

Laboratuvar tip değirmenler

Silaj vakum makinesi

Soğutmalı santrifüj

Mikrosantrifüj

Çalkalamalı su banyosu

Bi-distile su cihazı

Laboratuvar itp blendır

Otoklav

Dijital pH-iyon metre

Karbon fırını

Yağ analiz cihazı

NDF-ADF-selüloz analiz cihazı

Yumurta kalite analiz cihazı

Etüv

Termostatik kontrol kabini

Kontak termometreli hot-plate

Vorteksler, Karıştırıcılar, Büretler v.s.