1 - Genetiğin Tanımı

2- Kalıtım ve Varyasyon

3- Hücre ve Hücre Organelleri

4- Hücre Bölünmesi (Mitoz ve Mayoz)

5- Kromozomlar, Genler

6- Mutasyonlar

7- Sınav

8- Genlerin Kimyası ve Genlerin İşlevi

9- Mendelian Kalıtım

10- Eşbaskınlık, İntermedier Kalıtım

11- Epistasis, Polimeri, Krossing over, Multiple allelizm

12- Hayvanlarda Don Renginin Kalıtımı

13- Cinsiyet Kalıtımı

14- Letal genler

15- Semiletal ve subvital genler

16- Melezlemeler