Fiziksel olanaklar ve alt yapı donanımı:


DNA ve RNA tabanlı çalışmalar için iki laboratuvarımız bulunmaktadır.

 

MALZEME  ADET
Mikroskop Floresan Görüntüleme Sistemi ve Kamera+ Bilgisayar  1
Derin Dondurucu -20 C (Profilo-260 lt)- (Vestel-210lt)  3
Buzdolabı +4 (Vestel+Beko)  2
Mikrodalga  1
Thermal Cycler, 96-well, Gradient  2
Jel Görüntüleme, Analiz ve Dökümentasyon Sistemi+Bilgisayar  1
Dik Tip Otoklav  1
Vorteks  2
Distile Su Cihazı  1
Manyetik Karıştırıcı  1
Shaker  1
Jel Elektroforez Tankları (mini)  1
Jel Elektroforez Tankları (midi)  2
Jel Elektroforez için Güç Kaynağı  2
pH-Metre  1
Çeker Ocak  1
Kuru etüv  1
Santrifüj (1,5 ml'lik ependorf için)  2
Derin Dondurucu -80 C  1