ID

Proje Kodu

P. Türü

Proje Adı

Başlama T.

Bitiş T.

   117O702 TÜBITAK Projesi Sığır, Koyun Ve Manda Çiğ Sütlerinde Zoonotik Karakterli Encephalitozoon Ve Enterocytozoon Türlerinin Moleküler İdentifikasyonu Ve Genotiplendirilmesi   Devam Ediyor
   217O398 TÜBITAK Projesi Mezbaha Atık Sularında Karbapenem Dirençli Enterobacteriaceae Varlıgının Arastırılması ve blaKPC, blaNDM ve blaOXA-48 Dirençlilik Genlerinin Moleküler Karakterizasyonu 15.05.2018 Devam Ediyor

8189

 

N. Araştırma

Türkiyede Satışa Sunulan Tüketime Hazır veya Dondurulmuş Balıklarda Zoonoz Anisakid Türlerin Araştırılması ve Halk Sağlığı Açısından Risk Potansiyellerinin Ortaya Konulması           

30.03.2018

Değerlendirmede

8075

 

Y.Lisans

Mersin Mut Yöresi Tulum Peynirlerinin Bazı Mikrobioyolojik Ve Kimyasal Özellikleri       

05.03.2018

Değerlendirmede

7757

TSA-2018-7757

N. Araştırma

Kayseri İlinde Tezgahta Satışa Sunulan Tatlı Su Balıklarının Ağır Metal İçeriklerinin Icpms İle Belirlenmesi

23.02.2018

25.02.2019

8047

TYL-2018-8047

Y.Lisans

Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına ait Gıda Tesislerindeki Gıda Çalışanlarının Gıda Güvenliği Bilgisi ve El Hijyen Durumlarının Değerlendirilmesi

26.03.2018

26.03.2019

8061

THD-2018-8061

Hızlı Destek

Mezbaha Atık Sularından Elde Edilen Listaria monocytogenes İzolatlarının Antimikrobiyel Dirençlilik Profilleri ve Klonal Yakınlıklarının Belirlenmesi

26.03.2018

26.03.2019

7485

TSA-2017-7485     

N. Araştırma

Sağlıklı ve Mastitisli İnek Sütlerinde Karbapenem Dirençli Enterobacteriaceae ve blaKPC blaNDM ve blaOXA48 Gen Varlığının Moleküler Karakterizasyonu

08.08.2017

08.02.2019

6194               

TCD-2016-6194

Çok Disiplinli A.

Geleneksel Türk Küflü Peynirlerindeki Küf Florası Mikotoksin Varlığı ve İzolatların Moleküler Karakterizasyonu

11.02.2016

11.10.2018

5830               

TCD-2015-5830

Çok Disiplinli A.

Sütlerden izole edilen Candida albicans'ın moleküler tiplendirilmesi virülans özellikleri ve antifungallere duyarlılıklarının belirlenmesi

10.09.2015

10.03.2018

5648               

TDK-2015-5648     

Doktora

Zahterin (Thymbra spicata l.) Fermente Türk Sucuklarında Escherichia coli ve Salmonella typhimurium Üzerine Antimikrobiyel Etkilerinin Belirlenmesi

14.01.2015

17.05.2017

5342               

THD-2014-5342

Hızlı Destek

Et Tüketim Tercihlerinin Analitik Hiyerarşi Prosesi ile Değerlendirilmesi

21.08.2014

19.04.2017

4396

TCD-2013-4396

Çok Disiplinli A.

Kayseri’de satışa sunulan pastırmaların mikrobiyolojik kalitesi ve satış yerlerindeki muhtemel kontaminasyon kaynakları üzerine etkili risk faktörlerinin araştırılması

06.06.2013               

05.10.2016

3895               

TSY-12-3895

Y.Lisans

Kayseri İlinde Tüketime Sunulan Tavuk Etlerinde Staphylococcus aureus Enterotoksin Varlığının Araştırılması

16.05.2012

17.06.2014

3906               

TSY-12-3906     

Y.Lisans

Kayseri'de Satışa Sunulan Sucuklarda Listeria spp. Varlığının Klasik Kültür Yöntemi İle Belirlenmesi

11.07.2012

17.06.2014

3877               

TSY-12-3877     

Y.Lisans

Kayseri’de Satışa Sunulan Kanatlı Eti Ürünlerinde Listeria Spp. Varlığının Belirlenmesi

08.02.2012

18.02.2015

3876               

TSY-12-3876

Y.Lisans

Kayseri'de Satışa Sunulan Balıklarda Listeria spp. Varlığının Klasik Kültür Yöntemi ile Belirlenmesi

22.02.2012

19.03.2014

2835

VA-06-05

N. Araştırma

Kayseri Marketlerinde Satışa Sınılan Piliç Karkaslarında Salmonellaların Lklasik Kültür Tekniği Ve Pcr İle Karşılaştırmalı Olarak Saptanması

12.08.2006

13.08.2007

2343               

TSA-08-325

N. Araştırma               

Kayseri’de Üretilen Süt Ve Süt Ürünlerinde Listeria Monocytogenes Varlığının Klasik Kültür Tekniği İle Belirlenerek Pcr İle Doğrulanması Ve Serotip Dağılımının Belirlenmesi

30.06.2008

30.06.2010

2575               

TSY-09-735

Y.Lisans               

Kayseri’de Satışa Sunulan Peynir Örneklerinde Listeria Monocytogenes Varlığının Klasik Kültür Yöntemleri İle Belirlenmesi

04.02.2009

10.02.2010

2387               

TSA-09-886        

N. Araştırma               

Fesleğenin ( Ocimum Basilicum), Halk Tipi Salamın Mikrobiyolojik Ve Kimyasal Kalitesine Etkisi

02.04.2009

02.04.2012          

2379

TSA-09-744

N. Araştırma

Kayseri'de Üretilen Hayvansal Gıdalarda E. Coli O157: H7 Serotipinin Varlıgının Immunomagnetik Separasyon ve Multipleks PCR Tekniği ile Belirlenmesi

02.04.2009               

20.02.2013

3452

TSD-11-3452

Doktora

Niğde'de satışa sunulan çiğ sütten yapılmış peynir örneklerinde Listeria monocytogenes varlığının, serotip dağılımının ve antimikrobiyel dirençlilik profilinin belirlenmesi

11.03.2011

25.09.2013

1115

02-11-30

Y.Lisans

Kayseri İlinde Satışa Sunulan Çiğ Köftelerde Enterohemorajik Escherichia Koli 0157-H7 Suşunun Varlığının Üzerine Araştırmalar

15.08.2002

15.08.2003

1116

02-11-31

Y.Lisans

Kayseri İlinde Köy Pazarlarında Satılan Taze Peynirlerde Enterohemorajik Esherichia Coli 0157-H7 Suşunun Araştırılması

15.08.2002

15.08.2003

2826

VA-05-07

N. Araştırma

Starter Kültür Kombinasyonlarının Pastırma Üretimine Kullanılması

01.01.2005

01.01.2007

1156

05-AY-06

Güdümlü

Kayseri İlnde Satışa Sunulan Dondurmalarda Listeria Spp. Mikroorganizmaların Varlığının Üzerine Araştırmalar

12.09.2005

12.09.2006

1155

05-AY-05

Güdümlü

Kayseri İlinde Satışa Sunulan Peynirlerde Listeria Monocytogenes Varlığının İmmunomanyetik Separasyon İle Araştırılması

12.09.2005

12.09.2006

2019

SBT-06-12

Y.Lisans

Amasya İlinde Satışa Sunulan Beyaz Peynirlerde Rutubet Ve Asidite Değerlerinin Aflotoksin M1 Varlığı Üzerine Etkilerinin Araştırılması

03.04.2006

03.04.2007

2835               

VA-06-05

N. Araştırma               

Kayseri Marketlerinde Satışa Sınılan Piliç Karkaslarında Salmonellaların Lklasik Kültür Tekniği Ve Pcr İle Karşılaştırmalı Olarak Saptanması

12.08.2006               

13.08.2007

2057

SBT-07-27

Y.Lisans

Kayseri Tüketime Sunulan Bazı Tahıll Ürünlerinin Okratoksin Aa Miktarları

25.06.2007

19.06.2008

2058

SBT-07-28

Y.Lisans

Kayseri Bölgesinde Tüketime Sunulan Çiğ Sütlerde Staphylococcus Aureus Ve Enterotoksininin Varlığının Araştırılması      

25.06.2007

19.06.2008

2343

TSA-08-325

N. Araştırma

Kayseri De Üretilen Süt Ve Süt Ürünlerinde Listeria Monocytogenes Varlığının Klasik Kültür Tekniği İle Belirlenerek Pcr İle Doğrulanması Ve Serotip Dağılımının Belirlenmesi

30.06.2008

30.06.2010

2568               

TSY-09-709

Y.Lisans

Toplu Yemek Üreritimi Yapılan Bir Tesisin Haccp Planının Mikrobiyolojik İndikatörler Yönünden Değerlendirilmesi

04.02.2009

04.04.2009

2569

TSY-09-710

Y.Lisans

Kayseri İlindeki Bir Kesimhanede Sığır Kesim Haddinin Haccp Planının Mikrobolojik İndikatörler Yönünden Değerlendirilmesi

04.02.2009

05.10.2009