SU ÜRÜNLER VE HASTALIKLARI ABD

BÖLÜM TANITIMI

Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Erdal YILMAZ
 
 
 
Tarihçe:

Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Su Ürünleri ve Hastalıkları Anabilim Dalı’nın açılmasıyla ilgili sunulan teklif, 29/03/2012 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında incelenmiş ve 2547 sayılı Kanun’un 2880 sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca uygun görülmüştür. 2012 yılı içerisinde Anabilim Dalı’nda iki öğretim elemanı varken şu anda akademik yükselmeler ve yeni atamalarla toplam üç öğretim üyesi ve bir Araştırma Görevlisi bulunmaktadır.
 
Misyon

Su ürünleri yetiştiriciliği, balık hastalıklarının teşhisi, tedavisi ve koruyucu hekimlik konularında deneyimli Veteriner Hekimler yetiştirerek ülkemizde ve dünyada hızlı bir gelişim göstermekte olan su ürünleri sektörüne kazanımlarını sağlamak, özellikle halk sağlığını tehdit eden su ürünleri kaynaklı zoonozları ve ciddi ekonomik kayıplara sebep olabilen bazı hastalıkları kontrol altına alarak ülkemizde bu konularda oluşturulabilecek koruma kontrol programlarına katkı sağlamak, sektör ile sürekli iş birliği içerisinde olarak yaşadıkları sorunlara kalıcı çözümler üreterek hem sektöre hem de bilim dünyasına katkıda bulunmaktır.
 
Vizyon

Su ürünleri sektöründe karşılaşılan hem insan sağılığını tehdit eden hem de ciddi ekonomik kayıplara neden olan hastalıklara veya problemlere çözüm odaklı yaklaşan, en son teknolojik gelişmeleri takip ederek gerçekleştirdiği bilimsel projelerle bir çekim merkezi haline
gelmektir.
 
LABORATUVAR İMKÂNLARI

1. Kapalı Devre Araştırma Sistemi
2. Binoküler Işık Mikroskobu
3. Floresan ve Kameralı Ataçmanlı Trinoküler Işık Mikroskobu
4. Trinoküler Stereo Mikroskop
5. UV Temizleyicili PCR Kabini
6. Otomatik Pipet Seti (3 set)
7. Thermal Cycler (PCR Cihazı)
8. Jel Elektroforez Tankları ve Güç Kaynağı
9. Jel Görüntüleme Sistemi
10. Kemilüminesan Jel Görüntüleme Sistemi
11. Masa Üstü Ph Metre
12. Multi Parametre Ölçer
13. Vortex
14. Spin Santrifüj
15. Hassas Terazi
16. Manyetik Karıştırıcı
17. Soğutmalı İnkübator
18. Kuru Hava Sterilizatörü-Etüv19.
İnkübatör
20. Biyogüvenlik (Laminar Flow) Kabini
21. Universal Soğutmalı Santrifuj
22. Otoklav
23. Dijital Su Banyosu
24. Isı Bloğu
25. Mikrodalga Fırın
26. -86°C Derin Dondurucu
27. -20 Derin Dondurucu
28. +4 Buz Dolabı (2 adet)
29. Bulaşık Makinası
30. Ultra Saf Su Cihazı
31. Güç Kaynakları (4 adet)
 
 
Adres : Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi
Telefon : 0352 339 94 84 - 0352 338 63 23
Faks : 0352 337 27 40
Öğrenci İşleri : 0352 207 66 66 - Dahili : 10502 - 10528
E-Posta : veterinererciyes.edu.tr
Copyright © 2013 - 2014 / Tasarım & Programlama: Erciyes Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Web Grubu