PATOLOJİ ABD

ANABİLİM DALIMIZIN TANITIMI:

Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Ayhan ATASEVER
 
 
 
 
Genel Bilgiler

Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı’nın tarihi 1995 yılında fakültenin kurulumu ile başlamış ve Anabilim Dalı Başkanlığına 1996 yılında Yrd. Doç. Dr. olarak Ayhan ATASEVER atanmıştır. Anabilim Dalımız 1995-1996 eğitim öğretim yılından itibaren lisans eğitimi ile 2004 yılından itibaren doktora eğitimi vermektedir. Anabilim Dalımız Prof. Dr. Ayhan ATASEVER başkanlığında, bünyesinde 2 Profesör, 1 Yardımcı doçent olmak üzere 3 Öğretim üyesi ile 1 Araştırma görevlisi barındırmaktadır. Ayrıca lisansüstü programlar dahilin de 1 öğrencinin doktora ve 16 öğrencinin yüksek lisans öğrenimi devam etmektedir. Patoloji Anabilim Dalı’nın işlevi, hayvan sahiplerince elden getirilen veya Veteriner Fakültesi Klinik Bilimleri tarafından gönderilen ölü hayvanlar, bunlara ait iç organlar, aborte fötus ve yavrular, tümöral biyopsi materyalleri ve benzeri marazi maddeleri makroskobik ve mikroskobik yönden incelenerek, ölüm nedeni ile hastalıkların tanısını ortaya koymaktır. Ayrıca deney hayvanlarında her türlü enfeksiyöz, toksikolojik, immunolojik, moleküler ve onkolojik bilimsel araştırmalarda hastalık modeli üzerinde
histopatolojik ve makroskobik ya da immunohistokimyasal yaklaşımla çalışma ve sonuçlarına katkı sağlanması; Pet, çiftlik, kanatlı ve laboratuvar hayvanlarında adli vakalar ile ilişkili olarak ölüm nedenlerinin araştırılması anabilim dalımızın çalışma alanlarıdır.
Günümüzde Anabilim Dalımızda Erciyes Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) ve TUBITAK destekli projeler yürütülmektedir.
 
Vizyonumuz

Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı olarak vizyonumuz; eğitim, araştırma ve tanıda mükemmelliği yakalayarak uluslararası alanda söz sahibi olmaktır.

Misyonumuz

Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Patoloji Anabilim Dalının misyonu, evrensel insani değerler ışığında güncel bilgi ve teknolojiyi kullanarak, üstün nitelikli, çağdaş veteriner hekim ve uzmanlar yetiştirmek, veteriner patoloji alanında hayvan hastalıklarının teşhisine yönelik kaliteli hizmeti sunarak patoloji alanında lider konuma yerleşmek, zoonoz hastalıkların teşhisi ve bulaşmasının önlenmesinde koruyucu hekimlik adına önemli bilgiler sağlamak ve uluslararası düzeyde bilimsel araştırmalar yapmaktır.
 
Fiziksel olanaklar ve alt yapı:

Patoloji Anabilim Dalı, Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi binasının 2. katında yer almaktadır. Anabilim Dalı mensuplarının ofislerinin de yer aldığı bölümde, rutin ve araştırma çalışmalarında da kullanılan, rutin çalışma laboratuvarı, kesit alma laboratuvarı, ışık mikroskopi ve teşhis laboratuvarı, Arşiv ve Depo bulunmaktadır. Ayrıca, araştırma ve yüksek lisans-doktora eğitiminde kullanılmak üzere, immunopatoloji laboratuvarı, hücre-doku kültürü laboratuvarı ile birlikte bir adet kütüphane/seminer salonu, Bayan-Erkek WC yer almaktadır.
 
Eğitim:

Anabilim Dalımız lisans programı kapsamında öğrencilere V. yarıyılda GENEL PATOLOJİ (2 saat teorik, 2 saat uygulama, 4 AKTS ve ders müfredatı), VI. yarıyılda ÖZEL PATOLOJİ I (2 saat teorik, 2 saat uygulama, 4 AKTS ve ders müfredatı), VII. yarıyılda ÖZEL PATOLOJİ II (3 saat teorik, 2 saat pratik, 5 AKTS ve ders müfredatı), VII. yarıyılda NEKROPSİ ve DEMONSTRASYON (1 saat teorik, 2 saat uygulama, 3 AKTS ve ders müfredatı), dersleri ile IX. ve X. yarıyılda VETERİNER HEKİMLİĞİ MESLEKİ ÖZEL EĞİTİM DERSİ (12 saat teorik,
8 saat pratik, 30 AKTS) verilmektedir. Veteriner yüksek lisans eğitim-öğretim programı kapsamında farklı hayvan türlerinde çeşitli sistemlere ait patolojiler ve tanı tekniklerine yönelik ait dersler verilmektedir. İhtiyaç duyulduğu taktirde Anabilim Dalımız lisansüstü derslerine ait ders içeriklerine Erciyes Üniversitesi ders bilgi paketi sistemi üzerinden ulaşılabilmektedir.
 
 
Adres : Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi
Telefon : 0352 339 94 84 - 0352 338 63 23
Faks : 0352 337 27 40
Öğrenci İşleri : 0352 207 66 66 - Dahili : 10502 - 10528
E-Posta : veterinererciyes.edu.tr
Copyright © 2013 - 2014 / Tasarım & Programlama: Erciyes Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Web Grubu