PARAZİTOLOJİ ABD

ANABİLİM DALIMIZIN TANITIMI

 
 
 
 
Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Alparslan YILDIRIM
 
Protozooloji ve Entomoloji Bilim Dalı
 
 
 
 
 
 
 
Vizyon:

 Türkiye’de paraziter hastalıklar ve yol açtıkları problemler üzerine ileri teknolojiyi kullanarak sorunları çözmeye yönelik evrensel bilgi ve projeler üretmek,
 Mevcut ileri teknolojik alt yapıyı daha da geliştirecek projelerle en üst seviyeye taşımak,
 Anabilim dalında lisans ve özellikle lisansüstü öğrencilere uygulamalı ve en üst düzeyde bilgi aktarımı için eğitim-öğretim faaliyetlerini geliştirmek,
 Uluslararası ve Ulusal kolleberasyonların artırılmasına yönelik faaliyetleri gerçekleştirmek, ortak bilimsel projeler üretilmesi ve araştırıcı değişimi ile bilgi paylaşımının artırılması ve özellikle genç araştırıcıların akademik gelişimlerine ivme
kazandırmak,
 Uluslararası ve Ulusal düzeyde bilimsel kongre, konferans, sempozyum ve çalıştaylara katılımın artırılarak bilgi paylaşım platformlarını oluşturmak,
 Hayvan ve halk sağlığı açısından önemli parazitlerin teşhisi ve bu hastalıklarla mücadele ve kontrol noktasında ileri moleküler biyolojik tekniklerle araştırmalar yürütmek ve çözüm önerileri ortaya koymak,
Parazitlere karşı aşı geliştirme çalışmalarının yürütülmesi ile elde edilecek çıktıların ticari anlamda değerlendirilerek toplum yararına sunmak.

Misyon

 İleri teknolojik alt yapıya sahip evrensel boyutta modern cihazlarla donatılmış araştırma laboratuvarları oluşturmak,
 Mevcut teknolojik altyapı ile paraziter enfeksiyonların neden olduğu hastalıkları bilimsel zeminde araştırmak,
 Bu hastalıklara bağlı problemlerin tespiti ve çözümlerine yönelik spesifik multidisipliner projeler geliştirmek,
 Ulusal ve Uluslararası kolleberasyonların kurulması ve geliştirilmesini sağlamak,
 Elde edilecek araştırma sonuçları ve proje çıktılarını evrensel boyutta paylaşmak ve tartışmak,
 Evrensel, rekabet gücü yüksek, çağı yakalamış nitelikli bilim insanlarının yetiştirilmesine katkıda bulunmak,
 Türkiye’nin bu alandaki sorunlarını bilimsel zeminde ortaya koyarak hayvan ve halk sağlığına yönelik bilgi ve hizmetler üretmek.
 
Anabilim Dalımızda 16 yüksek lisans 6 doktora olmak üzere toplam 22 öğrenci lisansüstü eğitimine devam etmektedir.
 
Anabilim Dalı Teknolojik Altyapısı
 
Mikroskoplar
6 adet Binokuler araştırma mikroskopu
1 adet Fotoğraf makinalı trinokuler araştırma mikroskopu
1 adet Dijital kameralı ve bilgisayar destekli floresan ataçmanlı trinokular araştırma mikroskobu
1 adet Trinokuler Faz Kontrast Inverted mikroskop
2 adet Kamera ve bilgisayar destekli stero-mikroskop,
1 adet Stero-mikroskop
 
Soğutucu-Derin Dondurucu-Cryobank
3 adet Derin donduruculu buzdolabı
6 – 20ºC derin dondurucu,
2 - 81ºC derin dondurucu
1 adet - 196ºC croyobank,
1 adet Sıvı azot nakil tankı
 
İnkübatörler
3 adet Bakteriolojik etüv
1 adet Tam donanımlı CO2’li etüv
2 adet Cold incubatör
 
SerolojiCihazları
1 adet Tam donanımlı ELISA cihazı (yıkama cihazlı)
2 adet Western Blot cihazı
1 adet Elektroforez güç kaynağı
1 adet Soğutmalı sirkulator
2 adet Dikey elektroforez sistemi
1 adet İleri düzey chromatography
1 adet Otomatik pipetasyon sistemi
1 adet IFAT mikroskobu
 
Moleküler Cihazlar
2 adet Tam donanımlı steril kabin
1 adet Spektrofotometre
1 adet Nano-drop spektrofotometre
2 adet Tek ve çift modüllü PCR cihazı
3 adet Yatay elektroforez tankı
2 adet Elektroforez güç kaynağı
1 adet Hibridizasyon fırını
1 adet RLB için minibloter
1 adet Bilgisayar destekli tam donanımlı jel dokümantasyon ve görüntüleme sistemi
2 adet Real Time PCR
1 adet Nükleik asit ve protein analiz ve görüntüleme ünitesi (İleri düzey)/Fusion Fx5
1 adet Kuru Blok ısıtıcısı
1 adet Mikrodalga fırın
3 adet Su banyosu
2 adet Hassas terazi
2 adet Multispin vorteks centrifuge
1 adet Tissue Lyser LT
2 adet Ulltra Santrifüj
 
Sterilizasyon Cihazları
1 adet Otoklav
1 adet Kuru hava sterilizatörü
 
Saf Su Cihazları
1 adet Mono distile
1 adet Ultra pure deiyonize su cihazı (DEPW)
 
ETKİNLİKLER

Çalıştay: Introduction to Molecular Phylogenetics, 15 Ocak 2017
Kongre: 3rd International Conference on Malaria and Related Haemosporidian Parasites of Wildlife,12 Şubat 2016
Konferans: Impact of Environmental Changes on Population Dynamics of Insect Pests and Vector-Borne Diseases, 31 Mart 2015
Konferans: Çevremizdeki Yakın Tehlike: Echinococcosis, 15 Nisan 2014
Konferans: 21. Yüzyılda Vektör Kontrolü | Panel: Bilimsel Araştırmalar ve Yayın Etiği, 26 Mart 2014
Konferans: New Strategies In Vector Control, 13 Ekim 2013
Konferans: Çevre, Kene ve Biz, 06 Haz 2013
Kongre: Fourth International Conference on Phthiraptera, 2010
Kongre: 14. Ulusal Parazitoloji Kongresi, Kapadokya, 2005
 
 
 
 
Adres : Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi
Telefon : 0352 339 94 84 - 0352 338 63 23
Faks : 0352 337 27 40
Öğrenci İşleri : 0352 207 66 66 - Dahili : 10502 - 10528
E-Posta : veterinererciyes.edu.tr
Copyright © 2013 - 2014 / Tasarım & Programlama: Erciyes Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Web Grubu