MİKROBİYOLOJİ ABD

ANABİLİM DALIMIZIN TANITIMI

Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Fuat AYDIN 
 
 
Tarihçe:
 
Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, fakültenin ilk ve kurucu dekanı olan Prof. Dr. Nejat AYDIN tarafından 1995 yılında kurulmuştur.
 
Misyon ve Vizyon

Veteriner Mikrobiyoloji, veteriner hekimliği ve halk sağlığı açısından (özellikle zoonoz bakteriyel hastalıklar) çok önemli bir yere sahip olan, hayvan hastalıklarının mikrobiyolojik açıdan tanısı ve uygun antibakteriyel tedavi seçeneklerini sunmada önemli bir yere sahip olan bilim dalıdır. İyi veteriner hekim yetiştirmek, lisans ve lisansüstü programları kapsamında öğrencilere eğitim vermek, ERÜ Veteriner Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine Mikrobiyoloji Laboratuvar hizmeti vermek, rutin analizleri (bakteriyolojik, serolojik ve mikolojik analizler) yürütmek, yeni ve oldukça
önemli bilimsel proje ve çalışmalar yürütmek, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı’nın temel işlevlerini oluşturmaktadır.

Lisansüstü Öğrenci Sayısı
Doktora: 6
Yüksek Lisans: 19

Fiziksel Olanaklar ve Alt Yapı Donanımı

Anabilim Dalı öğretim üyeleri, elemanları ve lisansüstü öğrencilerinin çalışmalarında ve laboratuvara rutin analiz için gönderilen numunelerin analizlerinde (Kültürel Yoklama, Moleküler Analizler vb.) kullanılan birçok cihaz ve malzemeler mevcuttur. Laboratuvarda kullandığımız cihazlardan bazıları şunlardır; Mikroskoplar (Işık Mikroskobu, Stereo mikroskop, Floresan Mikroskop), Etüv (İnkübatör ve Sterilizatör),
Otoklav, Santrifüj, Vorteks, Thermal Cycler Cihazı, Elektroforez Cihazı ve Güç Kaynağı, Jel Görüntüleme Sistemi, Biyogüvenlik Kabini, Benmari Cihazı, Mikropipet Seti, Derin Dondurucu (-20°C ve -80°C), Distile Su Cihazı ve Hassas Terazidir.

Etkinlikler

XII. Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Kongresi (30 Ağustos-2 Eylül 2016), Anabilim Dalımız tarafından Kapadokya/Nevşehir’de yapılmıştır.
Adres : Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi
Telefon : 0352 339 94 84 - 0352 338 63 23
Faks : 0352 337 27 40
Öğrenci İşleri : 0352 207 66 66 - Dahili : 10502 - 10528
E-Posta : veterinererciyes.edu.tr
Copyright © 2013 - 2014 / Tasarım & Programlama: Erciyes Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Web Grubu