DÖLERME VE SUNİ TOHUMLAMA ABD
ANABİLİM DALIMIZIN TANITIMI
 
Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Serpil SARIÖZKAN
 
 
Misyon

Dölerme, Suni Tohumlama ve Androloji Anabilim Dalı erkek ve dişi hayvanlarda üreme fizyolojisi, endokrinoloji, kriyobiyoloji, reprodüksiyon ve yardımcı üreme teknolojisi ile fertilite, infertilite ve sterilite gibi konuları kapsayan bir disiplindir. Disiplin, çiftlik hayvanları ve evcil hayvanlardaki üreme problemlerinin teşhisi, tedavisi ve üreme performanslarının geliştirilmesine yönelik yöntemleri öğretmekte ve araştırmaktadır.Reprodüksiyon alanındaki bilimsel bilgi ve uygulamalar veteriner hekimlik öğrencilerine aktarılmaktadır.
 
Vizyon:

Üreme alanındaki bilimsel araştırmaları takip edebilme
Hayvan ıslahında üreme biyoteknolojilerini tanıtmak ve bu teknolojilerin uygulanmasını sağlamak
Hayvancılığa katkıda bulunmak
Veteriner fakültesi öğrencilerine üreme biyoteknolojisi hakkında güncellenmiş bilgileri öğretmek
 
LABORATUVAR/KLİNİK ALTYAPISI

Spermatolojik Analiz Laboratuvarı,
In Vitro Fertilizasyon ve Embriyoloji Laboratuvarı,
Pet Hayvanları Kliniği
Çiftlik Hayvan Kliniği
 
 
 
 
Adres : Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi
Telefon : 0352 339 94 84 - 0352 338 63 23
Faks : 0352 337 27 40
Öğrenci İşleri : 0352 207 66 66 - Dahili : 10502 - 10528
E-Posta : veterinererciyes.edu.tr
Copyright © 2013 - 2014 / Tasarım & Programlama: Erciyes Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Web Grubu