CERRAHİ ABD

ANABİLİM DALI TANITIMI

Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Gültekin ATALAN


Vizyon:

Veteriner Fakültesi bünyesinde hizmet veren Cerrahi Anabilim Dalı Kliniklerinde kliniğinde yılda yaklaşık 2000 hastaya sağlık hizmeti verilmektedir. Kliniğe cerrahi bir problem ile getirilen kedi, köpek, büyük baş, küçük baş, kanatlı hayvanlar ve yabani hayvanların her türlü bakım ve tedavileri yapılarak uzaktan gelen hastaların da sağaltımları yapılabilmektedir. Özellikle görüntülü tanı yöntemleri ile hem küçük hayvan, hem de büyük hayvan hastalarında serbest hekimlere diagnostik destek verilmektedir.

Misyon


Cerrahi Anabilim dalında küçük hayvan (pet), büyük hayvan (at), çiftlik hayvanı (sığır, koyun, keçi, buzağı) ve kanatlı hayvanların cerrahi hizmetleri verilmektedir. Hayvanların cerrahi hastalıklarının medikal, konservatif ve operatif sağaltımları ile ilgilenilir. Özellikle direkt olarak hastanın ilk yardımında, her türlü kaza ve yaralanmalarda, kırık, çıkık gibi iskelet sisteminin travmatik lezyonlarının sağaltımında Veteriner Cerrahi Anabilim Dalı görev yapar. Bu hizmetlerin uygulanmasında anestezi ve çeşitli görüntüleme olanaklarından faydalanılmaktadır.

 

Anabilim Dalımızda 29 yüksek lisans, 7 doktora olmak üzere toplam 36 lisansüstü öğrencisi bulunmaktadır.

Adres : Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi
Telefon : 0352 339 94 84 - 0352 338 63 23
Faks : 0352 337 27 40
Öğrenci İşleri : 0352 207 66 66 - Dahili : 10502 - 10528
E-Posta : veterinererciyes.edu.tr
Copyright © 2013 - 2014 / Tasarım & Programlama: Erciyes Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Web Grubu