PROJE VE BAŞARILAR

Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyelerinin Başarısı

 

Erciyes Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi desteğiyle Prof.D r. Fuat AYDIN, Doç. Dr. Seçil ABAY, Uzman Dr. Tuba KAYMAN tarafından yürütülen ”TSA-2013-4275 Nolu “Sığır, tavuk, insan ve köpek orijinli Campylobacter jejuni izolatlarının Multi Locus Sequence Typing (MLST) ile genotiplendirilmesi ve kinolonlara direnç profilleri” adlı proje kapsamında 164 C.jejuni izolatı, 7 adet “house keeping” genin sekansı ve elde edilen allel çeşitliliğine dayalı bir yöntem olan MLST ile genotiplendirildi

Bu izolatlar içinden 4’ünün allel çeşitliliği yönünden, MLST veri tabanında yer almayan ve daha önce başka coğrafyalarda hiç saptanmamış C.jejuni alt tipleri oldukları belirlenerek bu 4 izolat ile ilgili tüm bilgiler Erciyes Üniversitesi adıyla veri tabanına kaydedildi. Veri tabanına kaydı yapılan bu 4 izolatın “Sequence Type” numaraları ve diğer özellikleri aşağıda verilen linklerde incelenebilir.

1.http://pubmlst.org/perl/bigsdb/bigsdb.pl?page=profileInfo&db=pubmlst_campylobacter_seqdef&scheme_id=1&profile_id=8082

2.http://pubmlst.org/perl/bigsdb/bigsdb.pl?page=profileInfo&db=pubmlst_campylobacter_seqdef&scheme_id=1&profile_id=8083

3.http://pubmlst.org/perl/bigsdb/bigsdb.pl?page=profileInfo&db=pubmlst_campylobacter_seqdef&scheme_id=1&profile_id=8084

ERÜ Hayvan Hastanesi Suni Tohumlama Tekniği Uygulama Başarısı

Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde dölerme ve suni tohumlama anabilim dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Serpil SARIÖZKAN tarafından Akbaş ırkı köpek suni tohumlama tekniği ile tohumlanmış ve 11 yavru elde edilmiştir.

18. Ulusal Parazitoloji Kongresi

Üniversitemiz Veteriner Fakültesi Parazitoloji (Prof. Dr. Abdullah İnci, Doç. Dr. Alparslan Yıldırım, Yrd. Doç. Dr. Önder Düzlü, Öğr. Gör. Zuhal Önder, Araş. Gör. Arif Çiloğlu), Patoloji (Doç. Dr. Latife Çakır) ve Mikrobiyoloji (Doç. Dr. K. Semih Gümüşsoy) Anabilim Dalları öğretim elemanları tarafından hazırlanan ve 18. Ulusal Parazitoloji Kongresinde (28 Eylül-4 Ekim 2013, Denizli) Öğr. Gör. Zuhal Önder’in sunduğu “Bir Oğlakta Dictyocaulus filaria Enfeksiyonu ve Elde Edilen Parazite Ait İzolatların Ribosomal Internal Transcript Spacer-2 Gen Bölgesi Yönünden Karakterizasyonu” başlıklı poster bildirisi kongrede sunulan 164 poster bildirisi arasından birincilik ödülüne layık bulunmuştur.

 

Adres : Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi
Telefon : 0352 339 94 84 - 0352 338 63 23
Faks : 0352 337 27 40
Öğrenci İşleri : 0352 207 66 66 - Dahili : 10502 - 10528
E-Posta : veterinererciyes.edu.tr
Copyright © 2013 - 2014 / Tasarım & Programlama: Erciyes Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Web Grubu